sexta-feira, 17 de dezembro de 2010

अल्गुमस पेस्सोअस पस्सम पेला विदा

É तुदो falar , कुंदो tudo परेचे कुए nãओ अचोंतेसु, फलर दो जें
எஉ அமிகோ தேமுயடஸ் dançஎ... எ விட டேம் மொமேண்டோஸ் கியே அச வேசஸ் é ப்றேசிசோ விவர் பர தேர்...ஜீன் பெர்தேமொஸ் உம அமிகோ எ எ lembrançஎ தே தேர் விவிடோ எ ஸுஅ லுழ் மீ பழ் pensarNenhum comentário:

Postar um comentário

>